Październik 17, 2019

Kurs zaliczony!!! Pani doktor Magdalena Kubiak z For Animals na European Veterinary Society for Small Animal Reproduction.

Cóż to był za tydzień!!! W mijającym tygodniu, doktor Magdalena Kubiak miała wielka przyjemność brać udział w pięciodniowym Kursie EVSSAR stopień 1, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie